دفتر فناوری اطلاعات و ارزیابی

دفتر فناوری اطلاعات و ارزیابی عملکرد پژوهشگاه با هدف گردآوری، برنامه ریزی، ساماندهی، هدایت، ذخیره و انتشار اطلاعات براساس اهداف، ماموریتها و وظایف پژوهشگاه و نیز ایجاد پایگاه اطلاعات آماری و اطلاع رسانی جامع تأسیس گردیده است. هدایت و کنترل نظام ها، فرایندها و اقدامات مربوط به فناوری اطلاعات به منظور ارتقاء، بهبود و کارامدی نظام مدیریت اطلاعات و افزایش قابلیت در ارائه خدمات موثر و مطمئن در کمترین زمان ممکن به ارباب رجوع و برقراری تعامل شایسته از جمله مهمترین اهدافی است که دفتر فناوری اطلاعات و ارزیابی عملکرد پژوهشگاه در راستای تحقق آن گام بر می دارد.

برخی از مهمترین وظایف این دفتر به شرح ذیل می باشد:
 • مدیریت فناوری اطلاعات از جمله گرد آوری، ذخیره و انتشار اطلاعات براساس اهداف پژوهشگاه
 • ایجاد پایگاه اطلاعات آماری پژوهشگاه و اطلاع رسانی و فراهم کردن امکان ارائه آمارهای تولید شده به متقاضیان ذیربط
 • ایجاد ارتباطات الکترونیکی پژوهشگاه با شبکه های بین المللی مرتبط به منظور آگاهی و دریافت تازه ترین پژوهشها و دستاوردهای مرتبط با استاندارد و استاندارد سازی
 • تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و معیارهای ارزیابی به منظور تعیین امتیازات عملکرد پژوهشگاه استاندارد
 • نظارت برحسن اجرای ارزیابی عملکرد در پژوهشگاه
 • مطالعه و بررسی تدوین اصول و تهیه نظام اخلاقی حاکم بر اقدامات و ارائه خدمات پژوهشگاه و ترویج و تشریح آن برای کارکنان
 • فراهم نمودن زمینه استقرار نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای تحقق دولت الکترونیک و توسعه تعاملات الکترونیکی و فراگیر نمودن کاربردهای فناوری اطلاعات در کلیه واحدهای پژوهشگاه
 • بررسی و شناخت ماموریت های حوزه های مختلف پژوهشگاه و تحلیل نیازهای آنها جهت استقرار سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز
 • مدیریت و ساماندهی امور مربوط به امنیت شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی، نرم افزارها و سخت افزارهای مورد بهره برداری در پژوهشگاه
 • بررسی پیشنهادات و راهکارهای فنی در زمینه فناوری اطلاعات به منظور طراحی، ایجاد و توسعه شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی
 • برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر امور مربوط به فناوری های دیجیتال در پژوهشگاه
 • نظارت و مشاوره در خصوص تهیه اسناد و دستاوردهای پژوهشی مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • بهره مندی و استفاده بهینه از شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی جهانی

 آدرس پست الکترونیکی: it.pa [at] standard.ac.ir  
دفتر آناليز ريسك