تازه‌های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در سه ماه آخر سال1396 در حوزه‌های مرتبط با پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

بنا به گزارش دفتر تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در سه ماه آخر سال 1396 به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است.

ردیف عنوان استاندارد نوع استاندارد شماره استاندارد نام دبیر
1

بسته‌بندی- درپوش‌های پلی اتیلنی بطری برای بسته‌بندی فراورده‌های غذایی

ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

22257 ماهرو خالقی مقدم
2

تجهیزات محافظت در برابر آتش‌سوزی و مقابله با آتش- مواد آتش خاموش‌کن- کربن دی اکسید

ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

22321 سوسن اسماعیل‌پور
3

کفپوش‌های ورزشی- چمن‌های مصنوعی و کفپوش‌های سوزن‌زنی شده مورد استفاده در فضای باز- قسمت 1: چمن‌های مصنوعی مورد استفاده در فوتبال، هاکی، راگبی تمرینی، تنیس و زمین‌های چند منظوره

ویژگی‌ها
22250-1 رضا قاسمی
4

روان‌کننده‌ها- روغن‌های موتور بنزینی

ویژگی‌ها
22261 وحید امینیان
5

روان‌کننده‌ها- روغن‌های موتور دیزلی

ویژگی‌ها 22260 وحید امینیان
دفتر آناليز ريسك