ارتباط با دفتر پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

  • ارتباط با دفتر پژوهشکده : 32819291-026
  • نمابر : 32803892 – 0263
  • پست الکترونیکی: chem.petrochem.dpt [at] standard.ac.ir
  • آدرس پستی : کرج - شهر صنعتی - میدان استاندارد - سازمان ملی استاندارد ایران - پژوهشگاه استاندارد - پژوهشکده شیمی و پتروشیمی
دفتر آناليز ريسك