معرفی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

پژوهشکده شیمی و پتروشیمی در زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی مرتبط با مباحث مختلف وظایف پژوهشگاه در صنـایع شیمی و پلیمر ، پتروشیمی ، نساجی و چرم و صنایع سلولزی و بسته بندی فعالیت می نماید .

وظایف این پژوهشکده به شرح ذیل می باشد :

 • انجام آزمون بر روی کالاهای مشمول استاندارد اجباری و تشویقی به عنوان آزمایشگاه مرجع
 • انجام آزمون های پژوهشی و تحقیقاتی به منظور تعیین دقیق مشخصات فنی و ویژگی های کالاها و خدمات
 • انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی به منظور ارتقاء کیفیت کالاها ، خدمات و بهبود روش های تولید و کارایی صنایع
 • انجام پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط با برنامه های پژوهشی و آموزشی سایر سازمان ها
 • انتشار نتایج تحقیق و فعالیت های علمی از طریق نشریات ، مجلات و مقالات و ....
 • مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی و پاسخگویی به پیش نویس استانداردهای بین المللی
 • ارائه خدمات علمی و فنی به واحدهایی که موفق به دریافت نشان استاندارد نشده اند
 • ارائه خدمات مشاوره ای
 • آموزش و بازآموزی مسئولین کنترل کیفیت در کشور
 • برپایی کارگاه های آموزشی
 • برپایی همایش ها ، نمایشگاه های تخصصی و سمینارهای علمی
دفتر آناليز ريسك