معرفی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

پژوهشکده شیمی و پتروشیمی در راستای وظایف پژوهشگاه در زمینه های آزمایشگاهی، مطالعاتی و تحقیقاتی مربوط به صنـایع شیمی ، پتروشیمی و پلیمر ، نساجی و چرم و سلولزی و بسته‌بندی فعالیت می نماید.
چهار گروه پژوهشی فعال  این پژوهشکده عبارتست از:
 • گروه پژوهشی نساجی و چرم
 • گروه پژوهشی شیمی
 • گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر
 • گروه پژوهشی سلولوزی و بسته بندی
اهم وظایف این پژوهشکده به شرح زیر است:
 • ارایه خدمات آزمایشگاهی به ادارات کل استاندارد، گمرکات، دفتر تعیین تعرفه و سایر متقاضیان
 • ارایه خدمات آزمون مرتبط با پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی 
 • انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی به منظور ارتقاء کیفیت کالاها ، خدمات و بهبود روش های تولید و کارایی صنایع 
 • انجام پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی 
 • انتشار نتایج تحقیق و فعالیت های علمی از طریق نشریات ، مجلات و مقالات و .... 
 • تدوین و مشارکت در تدوین استانداردهای ملی 
 • تدوین و مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی 
 • اداره دبیرخانه کمیته‌های فنی متناظر 
 • ارائه خدمات علمی، فنی و مشاوره‌ای به کلیه متقاضیان از جمله واحدهای تولیدی، آزمایشگاه‌های همکار، واردکنندگان ، صادرکنندگان و ...
 • ارایه خدمات آموزشی به مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی، کارشناسان آزمایشگاه‌های همکار، کارشناسان ادارات کل استان و دانشجویان 
 • برگزاری کارگاه های آموزشی 
 • برگزاری همایش ها ، نمایشگاه های تخصصی و سمینارهای علمی و تخصصی
 • همکاری در ارزیابی آزمایشگاه‌های همکار سازمان ملی استاندارد ایران، بر اساس استاندارد  ISIRI/ISO/IEC 17025 و روش اجرایی به شماره مدرک 111/208/ر  

اطلاعات تماس:
تلفن و دورنگار :32819291-026
پست الکترونیکی: chem.petrochem.dpt@standard.ac.ir      
آدرس پستی: کرج – شهر صنعتی – میدان استاندارد- سازمان ملی استاندارد- پژوهشگاه استاندارد – پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

دفتر آناليز ريسك