انتقادات و پیشنهادات

فرم زیر منعکس کننده نظرات، پیشنهادات و یا انتقادات شما از نحوه فعالیت های پژوهشگاه و یا سایت می باشد. با تکمیل و ارسال فرم ما را در ارایه خدمات بهتر و مطلوب تر یاری نمایید.

 

 

نظر یا پیشنهاد
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
Type the code from the image:
دفتر آناليز ريسك