معرفی پژوهشکده برق مکانیک و ساختمان

پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان در زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی مرتبط با مباحث مختلف وظایف پژوهشگاه در صنایع برق و الکترونیک، مکانیک و فلزشناسی، مهندسی پزشکی، ساختمانی و معدنی و خودرو و نیرومحرکه مشغول به کار می باشد.
 
اهم وظایف این پژوهشکده به شرح ذیل می باشد:
 • تدوین و مشارکت در تدوین استانداردهای ملی 
 • انجام آزمون های پژوهشی و تحقیقاتی به منظور تعیین مشخصات فنی و ویژگی های کالاها؛ تعیین ماهیت کالا و انجام آزمون بر روی نمونه های تولیدی، وارداتی، صادراتی و غیره 
 • توسعه و تجهیز آزمایشگاه های جدید
 • ارائه خدمات مشاوره ای به تولیدکنندگان، صاحبان صنایع، سایر مراکز علمی و پژوهشی.
 • اداره و ایجاد کمیته های فنی متناظر با سازمان بین المللی استاندارد
 • تدوین استانداردهای پژوهش محور
 • برگزاری همایش ها و سمینارها ی علمی و نمایشگاه های تخصصی
 • ارائه خدمات پژوهشی به واحدهای تولیدی و صنعتی کشور و انجام پروژه ها و انجام طرحهای تحقیقاتی موردنیاز صنایع و سازمان ها
 • انجام پروژه ها و طرح های تحقیقاتی توسعه ای و کاربردی به ویژه در حوزه استانداردسازی و کیفیت
 • انتشار نتایج تحقیقات و فعالیتهای علمی از طریق نشریات، مجلات و مقالات
 • برگزاری همایش ها و سمینارهای علمی و نمایشگاه های تخصصی
 • ارائه خدمات مشاوره علمی و فنی به واحدهای تولیدی به منظور دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد؛ حفظ و ارتقای کیفیت.
 • همکاری در آموزش و بازآموزی مسئولین کنترل کیفیت و برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی 
 • برگزاری مسابقات در زمینه کیفیت کالاهای مختلف
 • هدایت پایان نامه های تحصیلی
دفتر آناليز ريسك