تازه های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در سه ماه آخر سال1396 در حوزه های مرتبط با پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی

بنا به گزارش دفتر تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در سه ماه آخر سال 1396 به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است.

ردیف عنوان استاندارد نوع استاندارد شماره استاندارد نام دبیر
1 میکروبیولوژِی مواد غذایی و خوراک دام- شمارش گونه‌های احتمالی باسیلوس‌های اسپوردار پروبیوتیک
روش آزمون 12105 مژگان حیدرپور
2 کنسرو ماهی تون- ردیابی و شناسایی ماهی تون با استفاده از روش واکنش زنجیره‌ای پلی مراز
روش آزمون 12046
(تجدید نظر اول)
مرجان حیدرزاده
3

بیومیمتیک- بهینه‌‌سازی سازه‌ای با رویکرد بیومیمتیک

روش آزمون 12218 فرنوش عطار
4

جوانه ذرت

ویژگی‌ها و روش‌های آزمون 12343 شهپر مقدمی
5

فراورده‌ های سوخاری منجمد ماهی به روش انجماد سریع

ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

10788

(تجدید نظر اول)

خسرو برازندگان
6

کرم‌های کاکائویی

ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

4701

(تجدید نظر دوم)

سبا بلقیسی
7 خوراک دام و طیور- اندازه‌گیری مقدار کلریدهای محلول در آب- قسمت 1: روش تیتراسیون
روش آزمون 4359-1 مازیار تقوی
8

شیر و فراورده‌های آن- ماست طعم‌دار

ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

4046

(تجدید نظر دوم)

قاسم فدوی
9 چربی‌ها و روغن‌های حیوانی و گیاهی- تعیین هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای به روش ترکیبی یک مجموعه تبادلی دهنده-گیرنده و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا مجهز به آشکارساز فلورسانس
روش آزمون 22245 زهره تقوایی

 

ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

 

ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

دفتر آناليز ريسك