تازه‌های استانداردهای ملی ایران چاپ شده درآذر ماه سال1396 در حوزه‌های مرتبط با پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی

بنا به گزارش دفتر تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در آذر ماه سال 1396 به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است.


ردیف عنوان استاندارد نوع استاندارد شماره استاندارد نام دبیر
1

تولید فراورده های مراقبت بهداشتی مبتنی بر سلول(CBHP)-کنترل ریسک های میکروبی حین فرایند

آیین کار 22219

مرجان حیدرزاده

2

میکروبیولژی مایونز وسس سالاد

ویژگی و روش آزمون 2965
(تجدید نظر سوم)

ساره داورزنی

3

میکروبیولژی مربا،مارمالاد و ژله مربا

ویژگی و روش آزمون 8898
(تجدید نظر اول)

ساره داور زنی

4

میکروبیولژی زنجیره غذایی-صحه گذاری روش ها-قسمت 2:پروتکل صحه گذاری روش جایگزین(اختصاصی)در برابر یک روش مرجع

روش آزمون 10527-2

ساره داورزنی

5

میکروبیولژی زنجیره غذایی- صحه گذاری روش ها-قسمت1

واژه نامه

10527-1

ساره داورزنی

6

شیر خشک بدون چربی حیوانی با روغن های گیاهی

ویژگی و روش آزمون 10208
(تجدید نظر دوم)

خسرو برازندگان

7

پنیر تازه با چربی گیاهی(پنیر تازه آنالوگ)

ویژگی و روش آزمون 12736
(تجدید نظر اول)

خسرو برازندگان

8

غلات و فراورده های آن و خوراک دام-اندازه گیری مقدار چربی خام و چربی کل به وسیله روش استخراج راندال

روش آزمون

11691
(تجدید نظر اول)

فرناز دستمالچی

دفتر آناليز ريسك