کارشناس پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان موفق به دریافت گواهی ثبت اختراع گردید

کارشناس پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان، حسین رسول نژاد موفق به دریافت گواهی ثبت اختراع برای روش ابداعی مبتنی بر پرولیزیس جهت تولید فیلم لایه نازک از طریق لایه نشانی و چاپ دو مقاله در مجلات Materials research express و Advanced ceramics progress شده‌است.
دفتر آناليز ريسك