بازدید سرپرست پژوهشگاه استاندارد و هیئت همراه از شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)

روز چهارشنبه 98/02/18 فرزانه انصاری سرپرست پژوهشگاه، به همراه جمعی از مدیران پژوهشگاه، ضمن نشستی با مهندس میرسلیم رئیس هیات مدیره مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو و مهندس زالی مدیر عامل شرکت ایپکو و سایر مدیران ایپکو، از مجموعه توانمندی ها و آزمایشگاه های شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)، بازدید به عمل آوردند.
در ابتدی نشست انصاری با اشاره به قانون جدید سازمان ملی استاندارد و وظیفه تحقیقاتی که در این قانون به پژوهشگاه محول شده است، توضیحاتی را درخصوص توانمندی های پژوهشکده های پژوهشگاه و آزمایشگاه های مرجع در اختیار به سمع حاضرین رساندند.
در ادامه جلسه زالی مدیر عامل ایپکو، ضمن تشریح تاریخچه ایپکو و زمینه های فعالیت شرکت به موضوع تفاوت اقلیم ایران با کشورهای اروپایی و تاثیر آن بر روی مصرف سوخت و آلایندگی پرداخته و لزوم تدوین استانداردهای تخصصی خودرو بر اساس نیاز جامعه و شرایط اقلیمی ایران را یادآور شدند.
سپس میرسلیم رئیس هیات مدیره ایپکو، با اشاره به توانمندی ها و امکانات این مرکز جهت همکاری در تدوین استانداردهای تخصصی خودرو اعلام آمادگی نمودند.
همچنین مهندس رجبعلی قائم مقام مدیرعامل ایپکو، ضمن معرفی "همایش بین‌المللی موتورهای درون‌سوز و نفت" که یازدهمین همایش آن در سال جاری برگزار خواهد شد، خواستار حضور پژوهشگاه استاندارد در این همایش شد و پیشنهاد داد یکی از محورهای همایش به استانداردسازی اختصاص داده شود.
در خاتمه جلسه مقرر شد، کارگروه مشترک بین پژوهشگاه استاندارد و مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو جهت فعالیت در زمینه تدوین استانداردهای ملی مورد نیاز صنعت موتور و خودرو و نیز احصای فعالیت های بین المللی، خصوصاً در زمینه مشارکت ایپکو در فعالیت های استانداردسازی بین المللی ایزو تشکیل شود . همچنین انصاری از شرکت پژوهشگاه در یازدهمین همایش بین المللی موتورهای دورن سوز اظهار تمایل نمود.
در ادامه، هیئت از آزمایشگاه ها و تجهیزات مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو بازدید نمودند و در جریان پروژها و توانمندی های ایپکو قرار گرفتند.

دفتر آناليز ريسك