اداره کتابخانه و مرکز اسناد علمی

اداره کتابخانه به منظور طبقه بندی کتابها و نشریات موجود در کتابخانه پژوهشگاه و برطرف کردن نیازهای فوری پژوهشگران و دیگر متقاضیان ایجاد گردیده است.
مهمترین وظایف اداره کتابخانه به شرح ذیل می باشد:
 • برنامه ریزی و ارائه خدمات کتابداری به کلیه گروه های پژوهشی و آموزشی
 • انجام امور سمعی و بصری و ارائه خدمات مربوط به میکروفیش و میکرو فیلم
 • برقراری ارتباط با مراکز نشر و دیگر کتابخانه های علمی جهت غنی تر ساختن منابع اطلاعاتی
 • انجام کلیه امور انتشاراتی مربوط به فعالیتهای پژوهشی
 • انجام فعالیتهای کتابداری و کتابخانه ای جهت پیش بینی و تهیه کتابها و مجلات علمی مورد نیاز
 •  تهیه فرمهای نیازسنجی جهت ارزیابی میزان رضایت مندی کاربران از مدیریت پورتال کتابخانه
 • نظارت بر ثبت، فهرست نویسی، نمایه سازی و آماده سازی کلیه منابع چاپی و منابع الکترونیک offline نظیر لوح فشرده و فیلم ها با هماهنگی دفترحوزه ریاست روابط عمومی و امور بین الملل
 • انتخاب و تهیه منابع علمی، فناوی مورد نیاز کتابخانه از داخل و خارج از کشور
 • تدوین خط مشی کتابخانه با همکاری و هماهنگی واحدهای دیگر
 • ایجاد هماهنگی در انتخاب نشریات ادواری با مسئول بخش نشریات (چاپی و الکترونیک)
 • شرکت فعال در نمایشگاه های کتاب مرتبط با ماموریتها و وظایف پژوهشگاه
 • انجام کلیه امور مربوط به کتابداری و امور کتابخانه و انجام هرگونه کمک و راهنمایی به مراجعین
 • سایر امور محوله از طرف معاونت پژوهشی
دفتر آناليز ريسك