تازه های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در خرداد ماه سال1397 در حوزه های مرتبط با پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

بنا به گزارش دفتر تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در خرداد ماه سال 1397 به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است.

ردیف عنوان استاندارد نوع استاندارد شماره استاندارد نام دبیر
1

وسیله تزریق برای مصارف پزشکی-قسمت 6:درپوش های خشک کردن انجمادی(فریز درایینگ)برای بطری های تزریق

ویژگی‌ها 8357-6
(تجدید نظر دوم)
رحیم فرجی
2

وسایل جراحی مورد استفاده در پزشکی برای بستن زخم-نخ های جراحی سترون شده با سوزن و بدون سوزن(لیگاتورها)

ویژگی و روش آزمون 7327
(اصلاحیه
 شماره 1)
رحیم فرجی
3

تجهیزات الکتریکی پزشکی-قسمت 2-46:الزامات ویژه برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری تخت های اتاق عمل

ویژگی‌ها 46-2-3368
(تجدید نظر دوم)
علی توکلی گلپایگانی
4

مبلمان- میز ها-روش های آزمون برای تعیین پایداری، استحکام و دوام

روش آزمون 7493
(تجدید نظر اول)
رضا امیرکافی

 

5

چرخها و چرخهای گردان-الزامات چرخهای گردان برای صندلی های گردان

ویژگی‌ها 7495
(تجدید نظر اول)
رضا امیرکافی
6

کاشتنی های جراحی-هیدروکسی آپاتیت-قسمت 6:پودرها

ویژگی‌ها 7446-6
(چاپ اول)
کوروش حاذق جعفری
دفتر آناليز ريسك