تازه‌های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در سه ماه آخر سال1396 در حوزه‌های مرتبط با پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

بنا به گزارش دفتر تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان و دفاتر ستادی پژوهشگاه، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در سه ماه آخر سال 1396 به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است.

ردیف عنوان استاندارد نوع استاندارد شماره استاندارد نام دبیر
1

خودروهای جاده‌ای- ارتباطات عیب‌یابی روی شبکه منطقه‌ای کنترل‌کننده‌ها- قسمت 2: خدمات پروتکل لایه انتقال و لایه شبکه

ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

10874-2 محسن کتانی شوشتری
2

تعمیر و نگهداری سازه بتنی- قسمت 1: اصول کلی

ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

12485-1 محمد مهدی قشقایی
3

تعمیر و نگهداری سازه‌های بتنی- قسمت 2: ارزیابی سازه‌های بتنی موجود

ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

12485-2 محمد مهدی قشقایی
4

تعمیر و نگهداری سازه‌های بتنی- قسمت 3: طراحی تعمیرات و پیشگیری

ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

12485-3 محمد مهدی قشقایی
5

تعمیر و نگهداری سازه‌های بتنی- قسمت 4: اجرای تعمیرات و پیشگیری

ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

12485-4 محمد مهدی قشقایی
6

آجر ماسه آهکی(آجر کلسیم- سیلیکاتی)

ویژگی‌ها 22367 محمد مهدی قشقایی
7

سیمان دیرگداز آلومین بالا

ویژگی‌ها 22288 حمید سامانیان
8

گرمای ویژه خاک و سنگ

روش آزمون 22286 بهزاد سعیدی رضوی
9

تجهیزات الکتریکی پزشکی- قسمت 2-63: الزامات ویژه برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری تجهیزات پرتو ایکس خارج دهانی

ویژگی‌ها 3368-2-63
کوروش حاذق جعفری
10

دندانپزشکی- محصولات گچی

ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

2792
(تجدید نظر دوم)
سید شهاب معینیان
11

تجهیزات تزریق برای استفاده پزشکی- قسمت 14:گیره‌ها و تنظیم‌کننده‌ها برای تجهیزات انتقال و تزریق بدون تماس با مایع

ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

8357-14

 

رحیم فرجی
12

تجهیزات انتقال خون برای استفاده پزشکی- قسمت 3: ست خونگیری یک‌بار مصرف

ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

4638-3

 

رحیم فرجی
13

تجهیزات تزریق برای استفاده پزشکی- قسمت 13: تنظیم کننده مدرج جریان یک‌بار مصرف در تماس با مایع

ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

8357-13 رحیم فرجی
14

اپتیک و فتونیک- راهنمای انتخاب آزمون‌های محیطی

ویژگی‌ها 22251 مریم میرزایی کجائی
دفتر آناليز ريسك