انجام آزمون گروه پژوهشی مکانیک و فلزشناسی

پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان - گروه پژوهشی مکانیک و فلزشناسی

 

ردیف

گستره کاری / فرآورده

شماره استاندارد ملی

نام آزمون

روش آزمون

1

اسباب بازی

1-6204

1- کلیه آزمونها به غیر از آزموناشتعال پذیری

2- مواد فلزات سنگین (در آزمایشگاه همکار)

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

2

اسباب بازی های شناور در آب

5892

1- کلیه آزمونها به غیر از آزمون شناوری

2- مواد فلزات سنگین (در آزمایشگاه همکار)

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

3

روروک کودکان

9700

1- کلیه آزمونها به غیر از آزمون اشتعال پذیری

2- مواد فلزات سنگین (در آزمایشگاه همکار)

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

4

صندلی اداری

9699 و 1-11388

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

5

میز اداری

1-9698 و 2-9698 و  3-9698

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

6

نشیمنگاه خانگی

9184 و 11527 و  18688

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

7

میز خانگی

7493 و 17419

به غیر از شیشه میز

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

8

صندلی های ردیف شده

8265

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

9

میز و صندلی مراکز آموزشی

1-9697 و 2-9697

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

10

صندلی آمفی تئاتر

5783

1- کلیه آزمونها به غیر از
 آزمون های ویژگی تخته

2- ویژگی رنگ

3- ویژگی پارچه و چرم

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

11

قفسه کتاب

1614

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

12

دیگ زودپز

145

کلیه آزمونها به غیر از آزمون عملکرد و مواد مصرفی در لاستیک مصرفی

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

13

کپسول آتش خاموش کن پودری

869 و 9190

کلیه آزمونها به غیر از آزمون پودر مصرفی

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

14

سیلندر گاز مایع درز دار

473

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

15

سیلندر گاز بدون درز

1-7909 و 2-7909 و 3-7909

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

16

شیر مخازن گاز تحت فشار بالا

6592 و 11689

نشت و فشار (با حضور کارشناس در واحد تولیدی)

به غیر از آزمون مقاومت در برابر اشتعال

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

17

کپسول گاز یکبار مصرف

795

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

18

یخچال و فریزر (عملکرد، ایمنی و برچسب مصرف انرژی)

13700و 14577

1-1562و 24-2-1562

کلیه آزمونها به غیر از
 آزمون های مقاومت در برابر زنگ زدگی

- مقاومت در برابر گرما و آتش

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

19

کولر آبی (ایمنی و برچسب مصرف انرژی)

4911و 17907و 2-4910

کلیه آزمونها به غیر از آزمون نوفه

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

20

شیر اطمینان (عملکرد)

2437

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

21

بخاری گازی دودکش دار (عملکرد و برچسب مصرف انرژی)

1-1220 و

2-1220

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

22

بخاری گازی بدون دودکش (عملکرد)

7268

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

23

بخاری گازی بدون دودکش (برچسب انرژی)

2-7268

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

24

بخاری نفتی دودکش دار (عملکرد)

1228

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

25

بخاری نفتی فتیله ای (عملکرد)

3618

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

26

آبگرمکن گازی مخزن دار (عملکرد)

1219

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

27

آبگرمکن گازی فوری (عملکرد)

1828

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

28

آبگرمکن نفتی (عملکرد)

1228

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

29

پروفیل فولادی تو خالی

7336

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

30

شیر کشویی

3393

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

31

شیر پروانه ای کشویی چدنی

4841

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

32

پروفیل آلومینیم

2384

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

33

میخ مفتولی

100

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

34

لوله و اتصالات چدنی نشکن

3732

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

35

طناب فولادی

2680

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

36

کفه بیل

587

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

37

قاشق چنگال

4346

کلیه آزمونها به غیر ازآزمون خوردگی

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

38

میله برنجی آهنگری

4050

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

39

میله برنجی خوش تراش

4051

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

40

لوله چدنی بدون سر کاسه

2367

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

41

کتری

4345

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

42

ظروف آلومینیمی

3407

کلیه آزمونها به غیر از آزمون  تعیین ماهیت پوشش تفلون

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

43

پروفیل سرد شکل داده شده ناودانی

7339

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

44

مقاطع تو خالی سازه ای سرد شکل داده شده

1-17003

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

45

پروفیل سرد شکل داده شده Z شکل

7335

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

46

پروفیل چهار چوبی

7337

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

47

شیر توپی

16222

کلیه آزمونها به غیر از آزمون نشتی زاویه ای

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

48

شیرالات کلاسیک

1546

کلیه آزمونها به غیر از آزمون دوام مغزی

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

49

میلگرد گرم نوردیده

3132

به غیر از آزمون خمش سایز12 به بالا

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

50

شیر مخلوط بهداشتی اهرمی

6679

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

51

پیچ و میله های دو سر دنده

2874

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

52

مهره دنده درشت

5654

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

53

مهره دنده ریز

5655

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

54

ورق فولادی گالوانیزه گرم

7597

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

55

ورق فولادی سرد نوردیده

5722

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

56

ورق فولادی گرم نوردیده

3694

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

57

ورق فولادی گالوانیزه غوطه وری

7596

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

58

ورق فولادی گرم نوردیده

3693

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

59

ورق فولادی سرد نوردیده

5723

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

60

لوله فولادی گالوانیزه

3765

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

61

میلگرد سرد نوردیده

11558

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

62

لوله های گازرسانی جهت مصارف در منازل

3360

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

63

لوله های فولادی گازرسانی جهت مصارف درشبکه

3574

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

64

نبشی های فولادی گرم نوردیده با بال های مساوی

1-13968

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

65

نبشی های فولادی گرم نوردیده با بال های نا مساوی

2-13968

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

66

ناودانی های گرم نوردیده لبه گرد

1-4477

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

67

ناودانی فولادی بال موازی

2-4477

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

68

اتصالات جوشی گازرسانی

3076

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

69

تیرآهن گرم نوردیده بال نیم پهن

1791

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

70

تیرآهن گرم نوردیده بال باریک شیبدار

3277

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

71

شیرآلات ساختمانی

3664

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

72

شیر ربع گرد

4047

کلیه آزمونها به غیر از
آزمون های
نشت بندی زاویه ای ، ظرفیت و مقاومت در برابر نیروهای کششی

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

73

شیر کنترل های چندکاره

4512

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

74

گاورنر

6027

کلیه آزمونها به غیر از  آزمون برداشتن قطعات غیر فلزی

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

75

شیر ساده اجاق گاز

10277

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

76

شیر سیلندر گاز مایع پیچی

11350

کلیه آزمونها به غیر از آزمون دوام ، دستگیره در معرض آتش و ضربه

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورد

77

شیر سیلندر گاز مایع فشاری

11351

کلیه آزمونها به غیر از آزمون دوام، مکش مصنوعی و ضربه

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورد

78

رگلاتور فشار ضعیف

10202

کلیه آزمونها به غیر از آزمون سالم بودن شیر، دوام، مقاومت مکانیکی و عملکرد

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورد

79

رگلاتور فشار قوی

3641

کلیه آزمونها به غیر از آزمون اتصال، فشار محبوس رگلاتور، عملکرد و مقاومت رگلاتور در برابر گرما

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورد

دفتر آناليز ريسك