کانال رسمی تلگرام پژوهشگاه استاندارد

اخبار

 

 برای اولین بار در کشور دوره آموزشی "آموزش جامع مدرسان سیستم مدیریت انرژی" در پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان پژوهشگاه استاندارد برگزار گردید.
دوره آموزشی" آموزش جامع مدرسان سیستم مدیریت انرژی" با هدف آموزش و ارزیابی مدرسان سیستم مدیریت انرژی در کشور توسط گروه پژوهشی انرژی و همکاری کمیته فنی متناظر مدیریت و صرفه جویی انرژی در پژوهشگاه استاندارد برگزار گردید.
تازه‌های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در دهه دوم مرداد ماه سال1396 در حوزه‌های مرتبط با پژوهشکده شیمی و پتروشیمی
با مشارکت همکاران پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، تعدادی استاندارد در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در دهه دوم مرداد ماه سال 1396 به چاپ رسید.
تازه های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در دهه دوم مرداد ماه سال1396 در حوزه های مرتبط با پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی
با مشارکت همکاران پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، استانداردی در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در دهه دوم مرداد ماه سال 1396 به چاپ رسید.
تازه های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در دهه دوم مرداد ماه سال 1396 در حوزه های مرتبط با پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان
با مشارکت همکاران پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان، تعدادی استاندارد در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در دهه دوم مرداد ماه سال 1396 به چاپ رسید.
کتاب " سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی" منتشر شد.
در این راستا کتابی تحت عنوان "سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی" به قلم مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران نگارش شده و به چاپ رسیده است.
کمیته فنی متناظر ایزو  با موضوع بازیافت آب در ایران تاسیس شد.
نشست تاسیس کمیته فنی متناظر ایزو با موضوع بازیافت آب با حضور جمع کثیری از متخصصین و کارشناسان خبره حوزه آب و فاضلاب و محیط زیست و بسیاری از متخصصین و صاحب نظران مرتبط با این حوزه، در سازمان ملی استاندارد ایران برگزار و این کمیته تاسیس شد.
تازه های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در دهه اول مرداد ماه سال1396 در حوزه های مرتبط با پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان
با مشارکت همکاران پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان، تعدادی استاندارد در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در دهه اول مرداد ماه سال 1396 به چاپ رسید.
تازه های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در دهه اول مرداد ماه سال1396 در حوزه های مرتبط با پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی
با مشارکت همکاران پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، تعدادی استاندارد در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در دهه اول مرداد ماه سال 1396 به چاپ رسید.
تازه های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در دهه سوم تیر ماه سال1396  در حوزه های مرتبط با پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان
با مشارکت همکاران پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان، تعدادی استاندارد در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در دهه سوم تیر ماه سال 1396 به چاپ رسید.
تازه های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در دهه دوم تیر ماه سال1396  در حوزه های مرتبط با پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان
با مشارکت همکاران پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان، تعدادی استاندارد در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در دهه دوم تیر ماه سال 1396 به چاپ رسید.
دفتر آناليز ريسك