ارزیابی آزمایشگاه های فعال حوزه فرآورده های نفتی/ روغن موتور در خصوص جایگزینی استانداردهای ملی ایران به شماره 22260 و 22261 توسط پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بنا به اعلام ضرورت ارزیابی آزمایشگاه های همکار اداره کل استاندارد استان تهران از سوی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی، در خصوص بررسی عملکرد آزمایشگاه های فعال حوزه فرآورده های نفتی/ روغن موتور جهت جایگزینی استانداردهای ملی ایران به شماره 22260 و 22261، ارزیابی آزمایشگاه های فعال این حوزه بنا به خواسته اداره کل استاندارد استان تهران، توسط پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی انجام شد.
استاندارد شماره 22260 با عنوان «روان کننده ها- روغن های موتور دیزلی- ویژگی ها» و استاندارد شماره 2261 با عنوان «روان کننده ها- روغن های موتور بنزینی- ویژگی ها» در سال 96 تدوین و جایگزین استاندارد های ملی روغن موتور به شماره های 461، 585، 1343، 3785، 4783، 9185، 9186، 13383، 13646، 17651، 604، 1342، 3392، 6279، 11377، 11378، 11379، 11380، 13381، 13382 گردید.
به گفته دکتر جلیلی رئیس پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی، در این خصوص 7 آزمایشگاه همکار مورد ارزیابی قرار گرفت و تایید عملکرد هر 7 آزمایشگاه در خصوص استاندارد های مذکور به اطلاع استاندارد تهران رسید.دفتر آناليز ريسك