انجام آزمون گروه پژوهشی سلولزی و بسته بندی

ردیف

فرآورده

شماره استاندارد ملی

نام آزمون

روش های آزمون مرتبط

1

قوطی کششی نوع A,B

2327-1881-2509-2455

کلیه آزمونها

2

قوطی کششی نوع C

2327-1881-2509-2455

کلیه آزمونها

3

پوشش خام قوطی نوع A,B

2509-2455

کلیه آزمونها به غیر از بند 7-4 نقطه اشتعال

4

پوشش خام قوطی نوع C

2509-2455

کلیه آزمونها به غیر از بند 7-4 نقطه اشتعال

5

قوطی سه تکه نوع A,B

2327-1881-2509-2455

کلیه آزمونها به غیر از بند 7-1- 14 تعیین مقاومت قوطی در برابر فشار 7-2-14 تعیین مقاومت قوطی در برابر خلاء

6

قوطی سه تکه نوع C

2327-1881-2509-2455

کلیه آزمونها به غیر از بند 7-1- 14 تعیین مقاومت قوطی در برابر فشار 7-2-14 تعیین مقاومت قوطی در برابر خلاء

 -

7

قوطی روغن

2327-1881

کلیه آزمونها

 -

8

قوطی پر شده

2327-1881-2509-2455

کلیه آزمونها

 -

9

قوطی آئروسل جهت حشره کش های خانگی

343

کلیه آزمونها به غیر از بند 5-1- 1   آزمون فشار هوا 5-1-2 آزمون نفوذ پذیری 5-2-4 میزان خالی شدن محصول آئروسلی

 -

10

قوطی آئروسل جهت مصارف عمومی

3193

کلیه آزمونها

 -

11

تیوب آلومینیومی نرم

2149

کلیه آزمونها به غیر از بند 5-3 آزمون نرم کاری

 -

12

تیوب نرم فلزی جهت پماد های چشمی

3114

کلیه آزمونها

 -

13

درپوش آلومینیومی با حلقه نگهدارنده

3011

کلیه آزمونها

14

درپوش آلومینیومی برای شیشه های استریل

4527

کلیه آزمونها

 -

15

قوطی گرد برای رنگها و ورنیها

2145

کلیه آزمونها

 -

16

ظروف پلی پروپیلن

11604

کلیه آزمونها

 -

17

ظروف پلی استایرن

11547

کلیه آزمونها

 -

18

بطری های پلی اتیلن ترفتالات
(PET )

11610

کلیه آزمونها به جز آزمونهای فشار داخلی و نفوذ ناپذیری دربندی

 -

19

لفاف های چند لایه جهت بسته آزمونی تکنفره (ساشه)

11548

کلیه آزمونها به جز آزمون های باقیمانده آمین های آروماتیک

 -

20

کیسه های پلاستیکی با لایه آلومینیوم جهت بسته آزمونی آب میوه

3191

کلیه آزمونها

 -

21

فیلم های پلاستیکی مورد استفاده در بسته آزمونی مواد غذایی

9543

کلیه آزمونها به جز آزمون ضربه دارت

22

چند لایه مقوایی با لایه آلومینیوم

6021

کلیه آزمونها

 -

23

فویل آلومینیوم

3010

کلیه آزمونها به جز آزمون های تعیین آلیاژ

24

کیسه آسپتیک

3116

کلیه آزمونها

 -

25

لفافهای آماده شده با لایه آلومینیوم برای بسته آزمونی مواد خوراکی (کره)

3115

کلیه آزمونها

26

انواع بسته آزمونیهای مواد خوراکی در ظروف شکل داده شده (استرال)

3331

کلیه آزمونها

27

بسته آزمونی ماکارونی

3816

کلیه آزمونها

 -

28

کیسه های پلاستیکی پلی اولفین

2972

کلیه آزمونها

 -

29

تیوپ چند لایه

5938

کلیه آزمونها به جز آزمون انفجار، انبارداری و ماساژ تیوپ

 -

30

فیلم پلاستیکی سه لایه جهت بسته آزمونی فراورده های لبنی آبگونه

8514

کلیه آزمونها به جز آزمون کدری، ضربه دارت و پارگی

 -

31

کیسه زباله

2057

کلیه آزمونها

32

کیسه فریزر

2044

کلیه آزمونها

 -

33

کیسه های پلی پروپیلنی روکش دار سیمان و گچ

10740

کلیه آزمونها به جز تعیین منافذ (پرفراژ)

34

فیلم پلی اتیلنی

7276

کلیه آزمونها به جز آزمون وزن مخصوص و ضربه دارت

35

نوار چسبهای حساس به فشار ازجنس پلی وینیل کلراید

8008

کلیه آزمونها

 -

36

نوار چسبهای حساس به فشار ازجنس پلی پروپیلن

8007

کلیه آزمونها

 -

37

انواع فیلم های پلیمری

-

آزمون تعیین ماهیت

برگه مشخصات فنی و استاندارد های ملی 8391  و 6231  و 6621

38

انواع چند لایه های پلاستیکی با و بدون لایه آلومینیوم

-

آزمونهای جداسازی لایه ها و تعیین ماهیت
برگه مشخصات فنی و استانداردهای ملی 3010 و 8391

39

فیلم پلاستیکی BOPP

8793

کلیه آزمونها به جز آزمون های جلا و درجه کدری

 -

40

دستمال کاغذی

627

کلیه آزمونها

 -

41

حوله کاغذی

2421

کلیه آزمونها

 -

42

کاغذ توالت

2420

کلیه آزمونها

43

دستمال سفره کاغذی

3594

کلیه آزمونها

44

دستمال مرطوب

5840

کلیه آزمونها

45

دستمال کریر

7003

کلیه آزمونها

 -

46

پاکت پستی

163

کلیه آزمونها

 -

47

کاغذ تحریر و چاپ سفید و رنگی

4120

کلیه آزمونها  بجز تاخورگی

 -

48

فتوکپی

6615

کلیه آزمونها  بجز ضریب اصطکاک استاتیکی، ضریب استاتیکی، مقاومت در برابر خمش، تاب خوردگی،کیفیت برش

 -

49

کاغذ پارشمینه

2244

کلیه آزمونها  بجز آزمون مواد قابل حل در آب، مواد احیاکننده، ارسنیک، مس، آهن کل، سرب اسید بنزوییک، ژلاتین، کازئین، فرمالدهید، گلیسیرین

 -

50

کاغذ روزنامه

1743

کلیه آزمونها

 -

51

کاغذ صافی

1742

کلیه آزمونها  بجز مس موجود، مقاومت به ترکیدن در حالت تر

 -

52

کاغذ سیگارت

1413

کلیه آزمونها  بجز نیترات موجود، استات و تارتارات موجود و سرعت سوزش کاغذ

 -

53

منسوج نبافته بهداشتی

3400

کلیه آزمونها  بجز کشش سطحی

 -

54

کاغذ کاربن یکبار مصرف و چندبار مصرف
4945 , 4944

کلیه آزمونها

 -

55

کاغذ بدون کاربن

5082

کلیه آزمونها

 -

56

کاغذ پیوسته کامپیوتری

5080

کلیه آزمونها

57

کاغذ تورنسل

4705

کلیه آزمونها

 -

58

کاغذ چروک دار برای بسته بندی لوازم پزشکی

5085

کلیه آزمونها  بجز سولفات و کلرید موجود

 -

59

کاغذ واترمارک

8752

کلیه آزمونها  بجز آزمون زبری (روش شفیلد)

 -

60

لایه اکوزیشن

11386

کلیه آزمونها

 -

61

خمیر لینتر

5530

کلیه آزمونها  بجز آزمون انرژی رشته شدن، مواد آلی استخراجی، کلرکل

 -

62

خمیر کاغذ بهداشتی

5911

کلیه آزمونها  بجز آزمون انرژی رشته شدن، مواد آلی استخراجی، کلرکل

 -

63

کاغذ اورلی

 -

گرماژمقاومت در برابر کششنوع خمیر

471-  8273-1417

64

کاغذ حرارتی

 -

 pH  سطحی

65

کاغذ گلاسه

19578

کلیه آزمونها

-

66

کاغذ فیلتر

گرماژ، ضخامت، آغشتگی، مقاومت

471-151-1543-8273

67

کاغذ پایه روکش

 -

گرماژ، ضخامت، مقاومت مرطوب

471-151-1543-8273

68

کاغذ تمبر

-

 ... گرماژ ، ضخامت و چسبندگی و

471-151-1873

 

69

کاغذ نازک یکرو گلاسه

19578

کلیه آزمونها

70

کاغذ پشت چسبدار

 -

 گرماژ ، ضخامت و چسبندگی و ...

471-151-1543

71

کاغذ عکاسی

 -

 گرماژ ، ضخامت و چسبندگی و ... 471-151-1543-8273

72

لایه منسوج ضد آب

تعیین ماهیت

1417

73

کاغذ پایه کاربن

 گرماژ وضخامت و ...

471-151

74

کاغذ آغشته به موم

تعیین ماهیت

1417

75

دفاتر درسی

508

کلیه آزمونها

 -

76

کاغذ کالک

 -

گرماژ- مقاومت در برابر کشش- نوع خمیر

471- 1417

77

کاغذ الکترورادیوگرافیک

10249

کلیه آزمونها  بجز آزمون مقاومت چاپ

 -

78

کاغذ سولفیت

 -

 گرماژ و ضخامت و آغشتگی و ...
471-151-8273-1543

 

79

ملحفه بهداشتی

تعیین ماهیت

1417

80

پد جاذب

 -

تعیین ماهیت و گرماژلایه ها

1417

81

کاغذ جوجه کشی

 -

تعیین ماهیت وگرماژ و ضخامت و ...

1417-151-471

82

پاکت کاغذی سیمان و گچ

4543

کلیه آزمون ها بجز مقاومت در برابر ترکیدن

83

کاغذ کرافت سبک

4541

کلیه آزمون ها بجز مقاومت در برابر ترکیدن

84

کاغذ فلوتینگ

3488

کلیه آزمون ها بجز آزمون های cct و cmt و rct

 -

85

کاغذ کرافت لاینر

3054

کلیه آزمون ها بجز مقاومت به ترکیدن

 -

86

کبریت

21

کلیه آزمونها بجز مقاومت در دمای 170درجه و مقاومت در برابر سایش

 -

87

مقوای بسته بندی کبریت

3185

کلیه آزمونها بجزمقاومت به ترکیدن و تاخوردگی

88

آب چسب کاغذی

1873

کلیه آزمونها بجز مقاومت در برابر ترکیدن

 -

89

مقوای پشت خاکستری

14340

کلیه آزمونها بجز مقاومت در برابر ترکیدن

 -

90

بسته بندی پودر شوینده

1870

کلیه آزمونها بجز مقاومت در برابر ترکیدن

 -

91

بسته بندی صابون های قالبی

1871

کلیه آزمونها بجز مقاومت در برابر ترکیدن

 -

92

گنجایه های فراورده های آبگونه-یکبار مصرف

4494

کلیه آزمونها بجز مقاومت در برابر ترکیدن

 -

93

کارتن بسته بندی عمومی

150

کلیه آزمونها  بجز مقاومت در برابر ترکیدن- لهیدگی کارتن- آزمون CFTو ECT

94

کارتن بسته بندی میوه و سبزیجات تازه صادراتی

2923

کلیه آزمونها  بجز مقاومت به ترکیدن- لهیدگی

 -

95

جعبه مواد خوراکی

3341

کلیه آزمونها  بجز مقاومت در برابر ترکیدن- آزمون های کامل شیمیایی

 -

96

بسته بندی چای کیسه ای

2506

کلیه آزمونها  بجز جدول شیمیایی

 -

97

کیسه کاغذی مواد خوراکی

2142

کلیه آزمونها  بجز مقاومت به ترکیدن- پرتاپ

 -

98

کاغذ و مقوای عایق

 -

گرماژ- ضخامت- نوع قشرزدگی- نوع خمیر
بنا به نوع درخواست در برگه آنالیز471 -1417-151

99

کاغذ کرافت پایه ساینده ها

 -

 -

بنا به نوع درخواست در برگه آنالیز

100

کاغذ و مقوای رنگ شده در سطح

 -

 -

بنا به نوع درخواست در برگه آنالیز

101

کفی کفش

7973

کلیه آزمونها

برگه آنالیز

102

انواع ظروف شیشه ای مخصوص بسته بندی مواد غذایی و آشامیدنی

1409

کلیه آزمونها

-

103

انواع مداد

7209

کلیه آزمونها بجز اندازه گیری مواد مضر

-

104

انواع خودکار نوک ساچمه ای

1- 16868

و 2- 16868

کلیه آزمونها

-

105

انواع خودکار ژله ای

1-16604 و 2-16604

کلیه آزمونها

-

106

انواع ماژیک تخته سفید

4652

کلیه آزمونها بجز تعیین حد فرمالدئید 

-

107

انواع ماژیک معمولی

4653

کلیه آزمونها همه بجز آزمون تعیین حد فرمالدئید آزاد و اندازه گیری مواد مضر

-

108

انواع پاک کن

2709

کلیه آزمونها بجز آزمون عناصر مضر

-

109

انواع مداد تراش

7780

کلیه آزمونها

-

110

روان نویس

1-11712 ,  2-11712
کلیه آزمونها بجز آزمون مدت زمان ماندگاری

-

111

انواع مداد شمعی و پاستل های روغنی

14636

کلیه آزمونها بجز تعیین عناصر مضر

-

112

انواع مدادهای طراحی برای مدارس و نقشه کشی های دقیق

14635

کلیه آزمونها بجز تعیین جنس بدنه

-

113

لاک غلط گیر

3604

کلیه آزمونها بجز آزمون نسبت مقایسه ای بازتاب و قابلیت انبار داری

-

114

آبرنگ

4654

کلیه آزمونها بجز تعیین ذرات

115

مرکب

-

انجام آزمونهای پایداری مرکب بر روی کاغذ، مقاومت مرکب در برابر آب ، مدت زمان خشک شدن خطوط مرکب با ضخامت 0/3 میلی متردر دمای
 
C ْ 2±20 ، ویسکوزیته در دمای
  
C ْ(5/0±20) و پایداری
تجربیات آزمایشگاهی و استانداردهای کارخانه ای و بر اساس برگه آنالیز

116

جوهر مایع خودکار

-

انجام آزمونهای میزان  PH جوهر ، نقطه اشتعال، دمای احتراق، قابلیت احتراق خودبخودی (نگهداری در دمای اتاق به مدت 24 ساعت)، قابلیت انفجار (نگهداری در دمای اتاق به مدت 24 ساعت)، حلالیت / اختلاط جوهر در آب ، رنگ جوهر خودکار
تجربیات آزمایشگاهی و استانداردهای کارخانه ای و بر اساس برگه آنالیز

117

تخته لایه

3492

کلیه آزمونها به غیر از رطوبت- اوره فرم الدئید

118

تخته خرده چوب

9044-5784 -8785

کلیه آزمونها به غیر از رطوبت و تعیین مقدار اوره فرم الدئید

119

ام دی اف خام

 -

کلیه آزمونها به غیر از رطوبت- اوره فرم الدئید و مقاومت به بیرون کشی میخ

Apr-20

120

روکش چوبی

1274

کلیه آزمونها به غیر از رطوبت

 -

121

کفپوش چوبی(متشکل از لایه های چوبی)

806

تجربیات آزمایشگاهی

122

تخته های جهت دار

 -

تجربیات آزمایشگاهی- استانداردEN300

123

پودر چوب

 -

 -

تجربیات آزمایشگاهی

124

قاب های تزئینی چوبی

 -

 -

تجربیات آزمایشگاهی

125

کفپوش چوبی اچ دی اف(لامینت)

 -

تجربیات آزمایشگاهی و استاندارد EN13329

126

تخته خرده چوب با روکش ملامینه برای مصارف داخل ساختمان

14093

 -

دفتر آناليز ريسك