انجام آزمون گروه پژوهشی بسته بندی و سلولزی

پژوهشکده شیمی و پتروشیمی- گروه پژوهشی بسته بندی و سلولوزی

نام آزمایشگاه

گستره کاری/ فرآورده

شماره استاندارد ملی

نام آزمون

روش های آزمون مرتبط

نام آزمایشگاه

گستره کاری/ فرآورده

شماره استاندارد ملی

نام آزمون

روش های آزمون مرتبط

آزمایشگاه بسته بندی ظروف فلزی

قوطی کششی نوع A,B

2327-1881-2509-2455

کلیه آزمونها

آزمایشگاه بسته بندی ظروف فلزی

قوطی کششی نوع C

2327-1881-2509-2455

کلیه آزمونها

آزمایشگاه بسته بندی ظروف فلزی

پوشش خام قوطی نوع A,B

2509-2455

کلیه ازمونها به غیر از بند 7-4 نقطه اشتعال

آزمایشگاه بسته بندی ظروف فلزی

پوشش خام قوطی نوع C

2509-2455

کلیه آزمونها به غیر از بند 7-4 نقطه اشتعال

آزمایشگاه بسته بندی ظروف فلزی

قوطی سه تکه نوع A,B

2327-1881-2509-2455

کلیه آزمونها به غیر از بند 7-1-14تعیین مقاومت قوطی در برابر فشار 7-2-14تعیین مقاومت قوطی در برابر خلاء

آزمایشگاه بسته بندی ظروف فلزی

قوطی سه تکه نوع C

2327-1881-2509-2455

کلیه آزمونها به غیر از بند 7-1-14تعیین مقاومت قوطی در برابر فشار 7-2-14تعیین مقاومت قوطی در برابر خلاء

 -

آزمایشگاه بسته بندی ظروف فلزی

قوطی روغن

2327-1881

کلیه آزمونها

 -

آزمایشگاه بسته بندی ظروف فلزی

قوطی پر شده

2327-1881-2509-2455

کلیه ازمونها

 -

آزمایشگاه بسته بندی ظروف فلزی

قوطی آئروسل جهت حشره کش های خانگی

343

کلیه آزمونها به غیر از بند 5-1-1آزمون فشار هوا5-1-2 آزمون نفوذ پذیری 5-2-4 میزان خالی شدن محصول آئروسلی

 -

آزمایشگاه بسته بندی ظروف فلزی

قوطی آئروسل جهت مصارف عمومی

3193

کیه آزمونها

 -

آزمایشگاه بسته بندی ظروف پلاستیکی و چندلایه

تیوب آلومینیومی نرم

2149

کلیه آزمونها به غیر از5-3 آزمون نرم کاری

 -

آزمایشگاه بسته بندی ظروف پلاستیکی و چندلایه

تیوب نرم فلزی جهت پماد های چشمی

3114

کلیه ازمونها

 -

آزمایشگاه بسته بندی ظروف پلاستیکی و چندلایه

درپوش آلومینیومی با حلقه نگهدارنده

3011

کلیه ازمونها

آزمایشگاه بسته بندی ظروف پلاستیکی و چندلایه

درپوش آلومینیومی ببرای شیشه های استریل

4527

کلیه آزمونها

 -

آزمایشگاه بسته بندی ظروف پلاستیکی و چندلایه

قوطی گرد برای رنگها و ورنیها

2145

کلیه آزمونها

 -

آزمایشگاه بسته بندی ظروف پلاستیکی و چندلایه

ظروف پلی پروپیلن

11604

کلیه آزمونها

 -

آزمایشگاه بسته بندی ظروف پلاستیکی و چندلایه

ظروف پلی استایرن

11547

کلیه آزمونها

 -

آزمایشگاه بسته بندی ظروف پلاستیکی و چندلایه

بطری های پلی اتیلن ترفتالات( PET )

11610

کلیه آزمونها به جز آزمونهای فشار داخلی و نفوذ ناپذیری دربندی

 -

آزمایشگاه بسته بندی ظروف پلاستیکی و چندلایه

لفاف های چند لایه جهت بسته آزمونی تکنفره (ساشه)

11548

کلیه آزمونها به جز آزمون های باقیمانده آمین های آروماتیک

 -

آزمایشگاه بسته بندی ظروف پلاستیکی و چندلایه

کیسه های پلاستیکی با لایه آلومینیوم جهت بسته آزمونی آب میوه

3191

کلیه آزمونها

 -

آزمایشگاه بسته بندی ظروف پلاستیکی و چندلایه

فیلم های پلاستیکی مورد استفاده در بسته آزمونی مواد غذایی

9543

کلیه آزمونها به جز آزمون ضربه دارت

آزمایشگاه بسته بندی ظروف پلاستیکی و چندلایه

چند لایه مقوایی با لایه آلومینیوم

6021

کلیه آزمونها

 -

آزمایشگاه بسته بندی ظروف پلاستیکی و چندلایه

فویل آلومینیوم

3010

کلیه آزمونها به جز آزمون های تعیین آلیاژ

آزمایشگاه بسته بندی ظروف پلاستیکی و چندلایه

کیسه آسپتیک

3116

کلیه آزمونها

 -

آزمایشگاه بسته بندی ظروف پلاستیکی و چندلایه

لفافهای آماده شده با لایه آلومینیوم برای بسته آزمونی مواد خوراکی (کره)

3115

کلیه آزمونها

آزمایشگاه بسته بندی ظروف پلاستیکی و چندلایه

انواع بسته آزمونیهای مواد خوراکی در ظروف شکل داده شده (استرال)

3331

کلیه آزمونها

آزمایشگاه بسته بندی ظروف پلاستیکی و چندلایه

بسته آزمونی ماکارونی

3816

کلیه ازمونها

 -

آزمایشگاه بسته بندی ظروف پلاستیکی و چندلایه

کیسه های پلاستیکی پلی اولفین

2972

کلیه آژمونها

 -

آزمایشگاه بسته بندی ظروف پلاستیکی و چندلایه

تیوپ چند لایه

5938

کلیه آزمونها به جز آزمون انفجار، انبارداری و ماساژ تیوپ

 -

آزمایشگاه بسته بندی ظروف پلاستیکی و چندلایه

فیلم پلاستیکی سه لایه جهت بسته آزمونی فراورده های لبنی آبگونه

8514

کلیه آزمونها به جز آزمون کدری، ضربه دارت و پارگی

 -

آزمایشگاه بسته بندی ظروف پلاستیکی و چندلایه

کیسه زباله

2057

کلیه آژمونها

آزمایشگاه بسته بندی ظروف پلاستیکی و چندلایه

کیسه فریزر

2044

کلیه آزمونها

 -

آزمایشگاه بسته بندی ظروف پلاستیکی و چندلایه

کیسه های پلی پروپیلنی روکش دار سیمان و گچ

10740

کلیه آزمونها به جز تعیین منافذ (پرفراژ)

آزمایشگاه بسته بندی ظروف پلاستیکی و چندلایه

فیلم پلی اتیلنی

7276

کلیه آزمونها به جز آزمون وزن مخصوص و ضربه دارت

آزمایشگاه بسته بندی ظروف پلاستیکی و چندلایه

نوار چسبهای حساس به فشار ا زجنس پلی وینیل کلراید

8008

کلیه آزمونها

 -

آزمایشگاه بسته بندی ظروف پلاستیکی و چندلایه

نوار چسبهای حساس به فشار ا زجنس پلی پروپیلن

8007

کلیه آزمونها

 -

آزمایشگاه بسته بندی ظروف پلاستیکی و چندلایه

انواع فیلم های پلیمری

برگه مشخصات فنی

آزمون تعیین ماهیت

استاندارد ملی 8391 و 6231 و 6621

آزمایشگاه بسته بندی ظروف پلاستیکی و چندلایه

انواع چند لایه های پلاستیکی با و بدون لایه آلومینیوم

برگه مشخصات فنی

آزمونهای جداسازی لایه ها و تعیین ماهیت

استاندارد ملی 3010 و 8391

آزمایشگاه بسته بندی ظروف پلاستیکی و چندلایه

فیلم پلاستیکی BOPP

8793

کلیه آزمونها به جز آزمون های جلا و درجه کدری

 -

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

دستمال کاغذی

627

 -

 -

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

حوله کاغذی

2421

 -

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

کاغذ توالت

2420

 -

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

دستمال سفره کاغذی

3594

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

دستمال مرطوب

5840

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

دستمال کریر

7003

 -

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

پاکت پستی

163

 -

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

کاغذ تحریر و چاپ سفید و رنگی

4120

آزمون زبری، تاخورگی

 -

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

فتوکپی

6615

آزمون زبری،ضریب اصطکاک استاتیکی، ضریب استاتیکی، مقاومت در برابر خمش، تاب خوردگی،کیفیت برش

 -

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

کاغذ پارشمینه

2244

آزمون مواد قابل حل در آب،مواد احیاکننده ،ارسنیک، مس،آهن کل، سرب اسید بنزوییک،ژلاتین، کازئین، فرمالدهید، گلیسیرین

 -

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

کاغذ روزنامه

1743

آزمون زبری

 -

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

کاغذ صافی

1742

مس موجود ،مقاومت به ترکیدن در حالت تر

 -

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

کاغذ سیگارت

1413

نیترات موجود،استات و تارتارات موجود و سرعت سوزش کاغذ

 -

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

منسوج نبافته بهداشتی

3400

کشش سطحی

 -

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

کاغذ کاربن یکبار مصرف و چندبار مصرف

4944و 4945

کلیه آزمونها

 -

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

کاغذ بدون کاربن

5082

کلیه آزمونها

 -

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

کاغذ پیوسته کامپیوتری

5080

کلیه ازمونها

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

کاغذ تورنسل

4705

کلیه ازمونها

 -

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

کاغذ چروک دار برای بسته بندی لوازم پزش

5085

سولفات و کلرید موجود

 -

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

کاغذ واترمارک

8752

آزمون زبری سطح

 -

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

لایه اکوزیشن

11386

کلیه آزمونها

 -

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

خمیر لینتر

5530

آزمون انرژی رشته شدن، مواد آلی استخراجی، کلرکل

 -

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

خمیر کاغذ بهداشتی

5911

آزمون انرژی رشته شدن، مواد آلی استخراجی، کلرکل

 -

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

کاغذ اورلی

 -

گرماژ-مقاومت در برابر کشش-نوع خمیر

471-1417

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

کاغذ حرارتی

 -

 سطحی PH 

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

کاغذ گلاسه

فاقد استاندارد

گرماژ،ضخامت،آغشتگی،مقاومت

471-151-1543-8273

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

کاغذ فیلتر

گرماژ،ضخامت،آغشتگی،مقاومت

471-151-1543-8273

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

کاغذ پایه روکش

 -

گرماژ،ضخامت،مقاومت مرطوب

471-151-1543-8273

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

کاغذ تمبر

برگه آنالیز

 ... گرماژ ،ضخامتو چسبندگی و

471-151-1873

 

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

کاغذ نازک یکرو گلاسه

برگه آنالیز

 ... گرماژ ،ضخامتو چسبندگی و

471-151-73

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

کاغذ پشت چسبدار

 -

 ... گرماژ ،ضخامتو چسبندگی و

471-151-1543

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

کاغذ عکاسی

 -

 ... گرماژ ،ضخامتو چسبندگی و

471-151-1543-8273

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

لایه منسوج ضد آب

تعیین ماهیت

1417

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

کاغذ پایه کاربن

 ... گرماژ وضخامت و

471-151

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

کاغذ آغشته به موم

تعیین ماهیت

1417

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

دفاتر درسی

508

کلیه آزمونها

 -

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

کاغذ کالک

 -

گرماژ-مقاومت در برابر کشش-نوع خمیر

471-1417

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

کاغذ الکترورادیوگرافیک

10249

بدون تست مقاومت چاپ

 -

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

کاغذ سولفیت

 -

 ... گرماژوضخامت و آغشتگی و

471-151-8273-1543

 

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

ملحفه بهداشتی

تعیین ماهیت

1417

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

پد جاذب

 -

تعیین ماهیت و گرماژلایه ها

1417

آزمایشگاه کاغذ و محصولات بهداشتی

کاغذ جوجه کشی

 -

... تعیین ماهیت وگرماژ و ضخامت و

1417-151-471

آزمایشگاه بسته بندی سلولزی

پاکت کاغذی سیمان و گچ

4543

کلیه آزمون ها بجز مقاومت در برابر ترکیدن

آزمایشگاه بسته بندی سلولزی

کاغذ کرافت سبک

4541

کلیه آزمون ها بجز مقاومت در برابر ترکیدن

آزمایشگاه بسته بندی سلولزی

کاغذ فلوتینگ

3488

cctوcmtوrct کلیه آزمون ها بجز آزمون های 

 -

آزمایشگاه بسته بندی سلولزی

کاغذ کرافت لاینر

3054

کلیه آزمون ها بجز مقاومت به ترکیدن

 -

آزمایشگاه بسته بندی سلولزی

کبریت

21

کلیه آزمونها بجز مقاومت در دمای 170درجه و مقاومت در برابر سایش

 -

آزمایشگاه بسته بندی سلولزی

مقوای بسته بندی کبریت

3185

کلیه آژمونها بجزمقاومت به ترکیدن و تاخوردگی

آزمایشگاه بسته بندی سلولزی

آب چسب کاغذی

1873

کلیه آزمونها بجز مقاومت در برابر ترکیدن

 -

آزمایشگاه بسته بندی سلولزی

مقوای پشت خاکستری

14340

کلیه آزمونها بجز مقاومت در برابر ترکیدن

 -

آزمایشگاه بسته بندی سلولزی

بسته بندی پودر شوینده

1870

کلیه آزمونهابجز مقاومت در برابر ترکیدن

 -

آزمایشگاه بسته بندی سلولزی

بسته بندی صابون های قالبی

1871

کلیه آزمونها بجز مقاومت در برابر ترکیدن

 -

آزمایشگاه بسته بندی سلولزی

گنجایه های فراورده های آبگونه-یکبار مصرف

4494

کلیه آزمونها بجز مقاومت در برابر ترکیدن

 -

آزمایشگاه بسته بندی سلولزی

کارتن بسته بندی عمومی

150

مقاومت در برابر ترکیدن-لهیدگی کارتن-آزمون CFTوECT

آزمایشگاه بسته بندی سلولزی

کارتن بسته بندی میوه و سبزیجات تازه صادراتی

2923

مقاومت به ترکیدن-لهیدگی

 -

آزمایشگاه بسته بندی سلولزی

جعبه مواد خوراکی

3341

مقاومت در برابر ترکیدن-آزمون های کامل شیمیایی

 -

آزمایشگاه بسته بندی سلولزی

بسته بندی چای کیسه ای

2506

جدول شیمیایی

 -

آزمایشگاه بسته بندی سلولزی

کیسه کاغذی مواد خوراکی

2142

مقاومت به ترکیدن-پرتاپ

 -

آزمایشگاه بسته بندی سلولزی

کاغذ و مقوای گلاسه

گرماژ-ضخامت-روشنی-کدری-رطوبت-نوع قشرزدگی-نوع خمیر

471-151-1117-ایزو2471-1417

آزمایشگاه بسته بندی سلولزی

کاغذ و مقوای عایق

 -

گرماژ-ضخامت-نوع قشرزدگی-نوع خمیر

بنا به نوع درخواست در برگه آنالیز471 -1417-151

آزمایشگاه بسته بندی سلولزی

کاغذ کرافت پایه ساینده ها

 -

 -

بنا به نوع درخواست در برگه آنالیز

آزمایشگاه بسته بندی سلولزی

کاغذ و مقوای رنگ شده در سطح

 -

 -

بنا به نوع درخواست در برگه آنالیز

آزمایشگاه بسته بندی سلولزی

کفی کفش

7973

کلیه آزمونها

برگه آنالیز

آزمایشگاه بسته بندی ظروف شیشه‌ای و نوشت افزار

انواع ظروف شیشه ای مخصوص بسته بندی مواد غذایی و آشامیدنی

1409

کلیه آزمونها

-

آزمایشگاه بسته بندی ظروف شیشه‌ای و نوشت افزار

انواع مداد

7209

کلیه آزمونها بجز بند اندازه گیری مواد مضر

-

آزمایشگاه بسته بندی ظروف شیشه‌ای و نوشت افزار

انواع خودکار

1709

کلیه آزمونها بجز بند اندازه گیری مقاومت در برابر نور

-

آزمایشگاه بسته بندی ظروف شیشه‌ای و نوشت افزار

انواع ماژیک تخته سفید

4652

کلیه آزمونها بجز بند تعیین حد فرمالدئید (آزمایش در آزمایشگاه همکار انجام میشود)

-

آزمایشگاه بسته بندی ظروف شیشه‌ای و نوشت افزار

انواع ماژیک معمولی

4653

کلیه آزمونها همه بجز بندهای آزمون مقاومت در برابر نور، آزمون مقاومت در برابر شستشو (آزمایش در آزمایشگاه گروه پژوهشی نساجی و آزمایشگاه همکار انجام میشود)، آزمون تعیین حد فرمالدئید آزاد

-

آزمایشگاه بسته بندی ظروف شیشه‌ای و نوشت افزار

انواع پاک کن

2709

کلیه آزمونها بجز بندهای آزمون قدرت پاک کنندگی (آزمایش در آزمایشگاه همکار انجام میشود)، آزمون عناصر مضر

-

آزمایشگاه بسته بندی ظروف شیشه‌ای و نوشت افزار

انواع مداد تراش

7780

کلیه آزمونها

-

آزمایشگاه بسته بندی ظروف شیشه‌ای و نوشت افزار

روان نویس

1-7781

کلیه آزمونها بجز آزمون مقاومت در برابر نور، آزمون مدت زمان ماندگاری

-

آزمایشگاه بسته بندی ظروف شیشه‌ای و نوشت افزار

انواع مداد شمعی و پاستل های روغنی

14636

کلیه آزمونها بجز بندهای ثبات رنگ در برابر نور و تعیین عناصر مضر

-

آزمایشگاه بسته بندی ظروف شیشه‌ای و نوشت افزار

انواع مدادهای طراحی برای مدارس و نقشه کشی های دقیق

14635

کلیه آزمونها بجز تعیین جنس بدنه

-

آزمایشگاه بسته بندی ظروف شیشه‌ای و نوشت افزار

لاک غلط گیر

3604

کلیه آزمونها بجز بندهای آزمون نسبت مقایسه ای بازتاب و قابلیت انبار داری

-

آزمایشگاه بسته بندی ظروف شیشه‌ای و نوشت افزار

آبرنگ

-

انجام آزمونهای مشخصات ظاهری، حلالیت در آب، دانسیته، پایداری، مدت زمان خشک شدن در دمای C ْ 5±20

تجربیات آزمایشگاهی و استانداردهای کارخانه ای و بر اساس برگه آنالیز

آزمایشگاه بسته بندی ظروف شیشه‌ای و نوشت افزار

گواش

-

انجام آزمونهای مشخصات ظاهری، حلالیت در آب، دانسیته، پایداری، مدت زمان خشک شدن در دمای C ْ 5±20

تجربیات آزمایشگاهی و استانداردهای کارخانه ای و بر اساس برگه آنالیز

آزمایشگاه بسته بندی ظروف شیشه‌ای و نوشت افزار

مرکب

-

انجام آزمونهای پایداری مرکب بر روی کاغذ، مقاومت مرکب در برابر آب ، مدت زمان خشک شدن خطوط مرکب با ضخامت 0/3 میلی متردر دمای C ْ 2±20 ، ویسکوزیته در دمای C ْ(5/0±20)، و پایداری

تجربیات آزمایشگاهی و استانداردهای کارخانه ای و بر اساس برگه آنالیز

آزمایشگاه بسته بندی ظروف شیشه‌ای و نوشت افزار

جوهر مایع خودکار

-

انجام آزمونهای میزان  PH جوهر ، نقطه اشتعال، دمای احتراق، قابلیت احتراق خودبخودی (نگهداری در دمای اتاق به مدت 24 ساعت)، قابلیت انفجار (نگهداری در دمای اتاق به مدت 24 ساعت)، حلالیت / اختلاط جوهر در آب ، رنگ جوهر خودکار

تجربیات آزمایشگاهی و استانداردهای کارخانه ای، و بر اساس برگه آنالیز

آزمایشگاه چوب و فراورده های چوبی

تخته لایه

3492

کلیه آزمونها به غیر از رطوبت- اوره فرم الدئید

آزمایشگاه چوب و فراورده های چوبی

تخته خرده چوب

9044-5784-8785

کلیه آزمونها به غیر از رطوبت و تعیین مقدار اوره فرم الدئید

آزمایشگاه چوب و فراورده های چوبی

ام-دی اف خام

 -

کلیه آزمونها لبه غیر از رطوبت-اوره فرم الدئید و مقاومت به بیرون کشی میخ-

Apr-20

آزمایشگاه چوب و فراورده های چوبی

روکش چوبی

1274

کلیه آزمونها به غیر از رطوبت

 -

آزمایشگاه چوب و فراورده های چوبی

پاسخ به نامه های دفتر تعیین تعرفه در مورد نمونه های زیر:

آزمایشگاه چوب و فراورده های چوبی

کفپوش چوبی(متشکل از لایه های چوبی)

806

تجربیات آزمایشگاهی

آزمایشگاه چوب و فراورده های چوبی

تخته های جهت دار

 -

تجربیات آزمایشگاهی- استانداردEN300

آزمایشگاه چوب و فراورده های چوبی

پودر چوب

 -

 -

تجربیات آزمایشگاهی

آزمایشگاه چوب و فراورده های چوبی

قاب های تزئینی چوبی

 -

 -

تجربیات آزمایشگاهی

آزمایشگاه چوب و فراورده های چوبی

کفپوش چوبی اچ دی اف(لامینت)

 -

تجربیات آزمایشگاهی و استاندارد EN13329

آزمایشگاه چوب و فراورده های چوبی

تخته خرده چوب با روکش ملامینه برای مصارف داخل ساختمان

14093

 -

دفتر آناليز ريسك