فرم نظرات و پیشنهادات

خواهشمند است با ارسال نظرات و پیشنهادات سازنده خود در مورد نحوه فعالیت‌های پژوهشگاه، ما را در ارائه خدمات بهتر و مطلوب‌تر یاری نمایید. تمامی نظرات مستقیماً توسط معاونت‌های مربوطه مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد.

متن پیام
نام و نام خانوادگی (اختیاری)
پست الکترونیک (اختیاری)
Type the code from the image:
دفتر آناليز ريسك