گروه پژوهشی شیمی و پلیمر

jQuery UI Accordion - Default functionality

 

گروه پژوهشی شیمی و پلیمر در راستای وظایف پژوهشکده شیمی و پتروشیمی به شرح ذیل در زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی شیمیایی مشغول به کار می باشد .

 • انجام آزمون انواع فرآورده های شیمیایی مشمول استاندارد اجباری و تشویقی
 •  انجام آزمون انواع مواد اولیه آلی و غیر آلی مورد مصرف در صنایع شیمیایی
 • ارایه خدمات آزمایشگاهی به ادارات کل استاندارد، گمرکات، دفتر تعیین تعرفه و....
 • انجام پروژه های تحقیقاتی و آزمون های پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه های مرتبط 
 • انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی به منظور ارتقاء کیفیت فرآورده های شیمیایی
 • انتشار نتایج تحقیقات و فعالیت های علمی از طریق نشریات، مجلات و مقالات..
 • تدوین استانداردهای ویژگی ها و روش های آزمون فرآورده های شیمیایی به منظور بالا بردن کیفیت کالاها
 • مشارکت در تدوین استانداردهایملی و بین المللی و پاسخگویی به پیش نویس استانداردهای بین المللی سازمان ایزو
 • ارائه خدمات علمی و فنی به واحدهایی که موفق به دریافت نشان استاندارد نشده اند
 • ارائه خدمات مشاوره ای به تولیدکنندگان و واردکنندگان 
 • آموزش مسئولین کنترل کیفیت ، کارشناسان استان ها و دانشجویان
 • برپایی کارگاه های آموزشی 
 • برپایی همایش ها، نمایشگاه های تخصصی و سمینارهای علمی
 • همکاری در ارزیابی آزمایشگاه های همکار بر اساس ISO/IEC17025 و NACI P13


دفتر آناليز ريسك