گروه پژوهشی شیمی

jQuery UI Accordion - Default functionality

 

گروه پژوهشی شیمی در راستای وظایف پژوهشکده شیمی و پتروشیمی در زمینه‌های آزمایشگاهی، مطالعاتی و تحقیقاتی شیمیایی فعالیت می‌کند.
وظایف این گروه پژوهشی به شرح ذیل است: .

• ارایه خدمات آزمایشگاهی به ادارات کل استاندارد، گمرکات، دفتر تعیین تعرفه و سایر متقاضیان
• انجام آزمون انواع مواد اولیه آلی و غیر آلی مورد مصرف در صنایع شیمیایی
• ارایه خدمات آزمون مرتبط با پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه‌های تخصصی شیمی
• انجام پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه شیمی
• انجام فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی به‌منظور ارتقاء کیفیت فرآورده‌های شیمیایی
• انتشار نتایج تحقیقات و فعالیت‌های علمی از طریق نشریات، مجلات و مقالات و ...
• تدوین و مشارکت در تدوین استانداردهای ملی مواد اولیه و فرآورده‌های شیمیایی
• تدوین و مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی
• اداره دبیرخانه کمیته‌های فنی متناظر TC 47 و TC61/SC2
• ارائه خدمات علمی، فنی و مشاوره‌ای به کلیه متقاضیان از جمله واحدهای تولیدی، آزمایشگاه‌های همکار، واردکنندگان ، صادرکنندگان و ...
• ارایه خدمات آموزشی به مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی، کارشناسان آزمایشگاه¬های همکار، کارشناسان ادارات کل استان و دانشجویان
• برگزاری کارگاه‌های آموزشی
• برگزاری همایش‌ها، نمایشگاه های تخصصی و سمینارهای علمی و تخصصی
• همکاری در ارزیابی آزمایشگاه‌های همکار سازمان ملی استاندارد ایران، بر اساس استاندارد ISIRI/ISO/IEC 17025 و روش اجرایی به شماره مدرک 111/208/ر


دفتر آناليز ريسك