تازه های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در دی ماه سال1397 در حوزه های مرتبط با پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

با مشارکت همکاران پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در دی ماه سال 1397 به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است.

ردیف عنوان استاندارد نوع استاندارد شماره استاندارد نام دبیر
1

خودروهای با سوخت گاز طبیعی فشرده(سی ان جی)اصطلاح شناسی

واژه نامه

11497

(تجدید نظر اول)

مهدی نگهدار جوزانی

2

خودروهای با سوخت گاز طبیعی(سی ان جی)-بازرسی ادواری

روش آزمون

9747

(تجدید نظر اول)

مهدی نگهدار جوزانی

3

خودروهای جاده ای-رابط سوخت گیری گاز طبیعی فشرده(سی ان جی)

ویژگی‌ها

10705

مهدی نگهدار جوزانی

دفتر آناليز ريسك