گروه پژوهشی نساجی و چرم

jQuery UI Accordion - Default functionality

 

  گروه پژوهشی نساجی و چرم در راستای وظایف پژوهشکده شیمی و پتروشیمی به شرح ذیل در زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی نساجی و چرم مشغول به کار می باشد:.
 • ارائه خدمات آزمایشگاهی به ادارات کل و سایر متقاضیان
 • ارائه خدمات آزمون مرتبط با پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه های تخصصی مرتبط
 • انجام فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی به منظور ارتقاء کیفیت کالاهای نساجی و چرم
 • انجام پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط
 • انتشار نتایج تحقیقات و فعالیت های علمی از طریق نشریات، مجلات و مقالات و ....
 • تدوین و مشارکت در تدوین استانداردهای ملی در زمینه فرآورد‌های نساجی و چرم
 • تدوین و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی
 • اداره دبیرخانه کمیته‌های متناظر به شماره هایTC38 (نساجی)، TC 94 (تجهیزات حفاظت فردی)، TC 120 (چرم)، TC 137 (سیستم‌های سایزبندی و نشانه‌گذاری پایپوش)، TC 216 (پایپوش) و TC 219 (کفپوش‌ها)
 • ارائه خدمات علمی، فنی و مشاوره‌ای به کلیه متقاضیان (از جمله واحدهای تولیدی، آزمایشگاه‌های همکار، واردکنندگان و صادرکنندگان و ...)
 • ارائه خدمات آموزشی به مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی، کارشناسان اآزمایشگاه‌های همکار، کارشناسان ادارات کل استانها و دانشجویان
 • برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی
 • برگزاری همایش ها، نمایشگاه های تخصصی و سمینارهای علمی
 • همکاری در ارزیابی آزمایشگاه‌های همکار بر اساس روش اجرائی به شماره مدرک 111/208/ر و استاندارد ISO/IEC 17025

طرح‌های پژوهشی انجام شده
کتب منتشر شده
جدول معیار پذیرش نمونه
فهرست مقالات ارائه شده در همایش‌ها و کنفرانس‌ها
فهرست مقالات به چاپ رسیده در نشریات

دفتر آناليز ريسك