گروه پژوهشی خودرو و نیرو محرکه

jQuery UI Accordion - Default functionality

 

آزمایشگاه های تحت پوشش مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات و ادوات آزمایشگاهی برای انجام فعالیت های پژوهشی یا بررسی های فنی بوده و در زمینه های زیر فعال می باشد :

  • آزمایشگاه لنت ترمز
  • آزمایشگاه صفحه کلاچ
  • آزمایشگاه فیلتر هوا
  • آزمایشگاه فیلتر روغن
  • آزمایشگاه رادیاتور
  • آزمایشگاه کمک فنر
  • آزمایشگاه کلاه ایمنی راکبین موتور سیکلت
  • آزمایشگاه فنر تخت
  • آزمایشگاه پمپ روغن


که این آزمایشگاهها آماده ارائه خدمات آزمون، خدمات مشاوره ای و خدمات تحقیقاتی می باشند.

دفتر آناليز ريسك