آزمایشگاه مرجع رادیاتور خودرو در پژوهشگاه استاندارد راه اندازی شد

با مساعدت و حمایت فرزانه انصاری سرپرست پژوهشگاه استاندارد و تلاش و پیگیری های همکاران گروه پژوهشی مهندسی خودرو، آزمایشگاه مرجع رادیاتور خودرو در پژوهشگاه استاندارد راه اندازی گردید. این آزمایشگاه قابلیت انجام آزمون انواع رادیاتورهای مسی- برنجی و آلومینیومی خودرو را مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 3224 دارا می باشد.
دفتر آناليز ريسك